Првите дела од едицијата Ex Libris се: „Слобода на изразување, јавен интерес и медиумска регулација“ од м-р Снежана Трпевска, „Современ македонски јазик во областа на новинарството и на односите со јавноста“ од м-р Татјана Б. Ефтимоска и „Емитување вести – пишување, известување и продуцирање“ од Тед Вајт и Френк Барнс.

Цена на книгите:

  1. Слобода на изразување, јавен интерес и медиумска регулација“од м-р Снежана Трпевска 850 мкд
  2. Современ македонски јазик во областа на новинарството и на односите со јавноста“од м-р Татјана Б. Ефтимоска 1000 мкд
  3. Емитување вести – пишување, известување и продуцирање“ од Тед Вајт и Френк Барнс 850 мкд
  4. Медиумите, граѓаните и интеркултурните комуникации“ од Марина Тунева и Емилија Петреска –Камењарова 1000 мкд